Edukacija o zagovaranju

Edukacija o zagovaranju

Od 4. do 6. ožujka prisustvovale smo radionici Praćenje i zagovaranje ljudskih prava održanoj u sklopu projekta „Humano obrazovanje – uključivo društvo“ koji provode Udruga Lori, Udruga Pariter, Udruga SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava i Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Ova vrlo zanimljiva trodnevna edukacija obuhvatila je širok spektar sadržaja i praktičnih zadataka. Naučile smo više o pojmu i tijeku javnog zagovaranja, javnim politikama, policy procesima na nacionalnoj i međunarodnoj razini, međunarodnim mehanizmima za zaštitu ljudskih prava i zabranu diskriminacije, kao i ulozi civilnog društva u tom kontekstu. Kroz praktične zadatke vježbale smo kritičko promišljanje i analizu medijskih sadržaja, komunikaciju s različitim akterima u zagovaračkim procesima, a imale smo i priliku planirati vlastite zagovaračke akcije i strategije koje bi odgovorile na neki izazov u lokalnoj zajednici.

Projekt „Humano obrazovanje – uključivo društvo“ teži unapređenju znanja i vještina riječkih studenata/ica za aktivno građanstvo i osnaživanju osoba i organizacija civilnog društva koje su uključene u implementaciju programa društveno korisnog učenja i rade s mladima. Sredstva za provedbu osigurana su od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.